Bitlis Eren Üniversitesi en az 60 KPSS puan ile personel alımı! Başvurular ne zaman bitiyor?

Bitlis Eren Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü hususunun (B) fıkrası uyarınca Büro Çalışanı, Teknisyen, Çözümleyici, Sistem Programcısı, Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi ve Takviye İşçisi kadrolarına işçi alımı yapacağını açıkladı. Müracaat kaideleri ve tarihine ait merak edilen tüm ayrıntıları açıklayan kurum, en az lise mezunu adaylar ortasından görevlendirme yapacak. Ayrıyeten yayınlanan ilan ile adayların en az KPSS 60 puana sahip olmaları gerekiyor.

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Bitlis Eren Üniversitesi işçi alımı müracaatları 26 Eylül 2022 tarihinde başlayıp 10 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığı Rahva Yerleşkesi BİTLİS adresine müracaatlarını şahsen gerçekleştirmeleri gerekiyor.

GEREKLİ BELGELER

1- Fotoğraflı müracaat formu

2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.

3- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

4- Diploma yahut Mezuniyet Evrakının aslı yahut onaylı örneği (e-Devletten alınabilir).

5- 2020 yılı KPSS imtihan sonuç evrakı (Barkod sorgulaması yapılacaktır).

6- Başvurulan unvanda isteniyorsa iş deneyimini gösterir onaylı doküman.

7- Sabıka Kaydı/Adli Sicil Evrakı (E-devletten temin edilebilir.)

8- Askerlik Durum Belgesi(E-devletten temin edilebilir.) 9- Onaylı Hizmet Dokümanı.

GENEL MÜRACAAT ŞARTLARI

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. unsurunda belirtilen kaideleri taşımak.

  • 657 sayılı Kanunu’nun 53. husus kararları gizli kalmak kaydı ile misyonunu devamlı yapmasına pürüz olabilecek beden yahut akıl hastalığı bulunmamak.

  • Çeşitli KHK ile kamu misyonundan çıkarılanlar ve kamu misyonuna iadesi reddedilenler müracaatta bulunamaz.

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususu mucibince kontratlı olarak istihdam edilenler hizmet mukavelesine karşıt hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut mukavele periyodu içerisinde Bakanlar Şurası kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.

  • KPSS B kümesi imtihanlarından; Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, Ön Lisans mezunları için 2020 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanı temel alınacaktır.

  • Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin ek 6. hususu mucibince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden rastgele birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden rastgele birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet kontratı kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

  • 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” mucibince mukavele yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna nazaran mukavele imzalanacaktır.

ÖZEL MÜRACAAT ŞARTLARI

1- Tercih edilecek durumun karşısında yer alan kuralları taşıyor olmak ve belgelendirmek (Asil listeye giren adayların atama için bu dokümanları ibraz edecekleri vakit dokümanların geçerlilik müddetlerinin dolmamış olması gerekir).

2- Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu unsurunda yer alan kuralları taşımak.

3- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Nöbet tarzı çalışmaya pürüz bir durumunun bulunmaması.

5- Adaylarla hizmet kontratı yapılacak olup, kontratta belirtilen kuralları yerine getirmeyen adayların kontratları bir ay içerisinde feshedilecektir.

6- Adayın bilgi ve deneyim seviyesini gösterir sertifika ve sair evraklara sahip olmak. (Transkript, sertifika vb.)

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir