OMÜ’de hasta verileri dijital sisteme taşınıyor

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki iş süreçlerinde sürat ve verimliliği artırmak, kağıt ve evrak masraflarını sıfırlamak, İnsan kaynaklı yanlışları minimuma indirmek gayesiyle kiosk sisteminin kurulduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “OMÜ Tıp Fakültesinde dijitalleşme serüveninin bir evresini geride bırakmış olduk. Buradaki temel hedef, bilgiye süratli erişim ve datanın işlenmesine imkan sağlamak. İnsan kaynağını, onurunu koruyarak, insanın kendi işini kimseyle muhattap olmadan görebileceği bir sistem kurmaktı. Bunun ilerleyen kademeleri hastane idaresinin bütünüyle dijitalleştirilmesi, kağıtsız hastaneye geçmek, doktorlarımızın dışarıdan kendi hastasına ulaşabilmesi” diye konuştu.

Hekime ulaşıldığında eş vakitli olarak bilgiye ulaşıp bilgi üzerinden yorum yapabilmesinin hem tabipleri rahatlatacağını hem de hastanın teşhis ve tedavisindeki hizmet kalitesini arttıracağını lisana getiren Prof. Dr Ünal, “Bundan sonra ortaya koyacağımız bilhassa klinik araştırmalarıyla hastanenin elindeki yahut başvuran hastalarımızdan hareketle bölgeyle alakalı araştırma da yapılabilir hale gelecek. Data işlemeciliğini burada önemsiyoruz” dedi.

Hasta bilgilerine eş vakitli erişim

Kiosk sistemleri ile hemşirenin ve sekereterin yükünün hafifletileceğini söyleyen OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal şunları söz etti:

“Sekreterle muhattap olmaksızın ya da sekreterin yükünü hafifletecek olan sistem, hastayı kendi işini kendi görebilir hale getirecek. Hasta cep telefonundan durumunu görebilecek, sıra alabilecek, aldığı randevuyu iptal edecek. Burada gaye, insan faktörünü düşünmek suretiyle işi kolaylaştırmak, insanın yükünü hafifletmek. Bunun ikinci bir evresi daha olacak. Bilhassa de hemşirelik hizmetlerinde tabletleri kullanmak suretiyle datanın direkt veriye yazılması, kağıdın olabildiğince düşürülmesi. Aslında burada sıfır kağıt kullanma diye bir söz kullanıyoruz lakin bu biraz vakit alacak. Münasebetiyle eş vakitli olarak yapılan bir kadro tetkikler sunucuya yazılmak suretiyle süreç yükü de düşürerek, hemşirenin üzerindeki yükü de düşürecek hem de hastayla ilgili yapılan süreçlerin eş vakitli olarak bütün tarafların görebileceği hale getirilecek. Bu manada Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yeni bir devir başlıyor diyebiliriz.”

Veriler tıp eğitiminde de kullanılabilir

Hayata geçirilen sistem ile tabiplerin hasta bilgilerine süratli bir halde ulaşabildiğini ve gerekli yönlendirmeleri yaptığnı söyleyen Rektör Prof. Dr. Ünal, “Hekimlerimizin bilgisayar başında ya da kağıt üzerinde hastanın bilgilerini görme muhtaçlığı olmayacak. Her yerden hastaya ulaşabilecek. Hoca asistanını, intörnünü ya da hemşireyi yönlendirme imkanına sahip. Bu da arkadaşlarımıza hizmet kalitesini arttıracak önemli bir vakit kazandırdı. Bilhassa tabip tarafında büyük bir rahatlık oluşturdu. Birebir rahatlık hasta tarafına da yansımış olacak. Tabip hastanın geçmiş kıssasını de görebiliyor. Hasebiyle hastayla ilgili daha rahat ve isabetli kararlar vermesini sağlıyor. Sistemin bize sağladığı değerli bir istikameti daha var. Teşhis ve tedavideki birtakım örneklerin, tıp fakültesinin eğitiminde kullanılmasını dilek ediyoruz. Özel tetkik ve ameliyatlar eğitim için kullanılabilecek” tabirlerini kullandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir