Sürücüler dikkat! Ödemeler artıyor…

Anayasa Mahkemesi, mecburî mali sorumluluk sigortası kapsamında ödenecek takviyeden mahrum kalma tazminatı, daima sakatlık tazminatı ve motorlu taşıtın kıymet kaybı tazminatının hesaplanmasına ait asılların iptali için açılan davayı sonuçlandırdı. Buna nazaran mahkeme birinci iki unsurun iptaline karar verdi. Zarurî trafik sigortası dalın tabir yerindeyse yumuşak karnı… Sigorta şirketleri artan maliyetler nedeniyle bu branştan ziyan ettiklerini öne sürüyorlar.

Hatta bir müddettir dal düzenleyicileri şirket yetkilileriyle toplantılar yaparak sorunu çözmeye çalışıyor. Bazen de cezalar getirilerek sorun ortadan kaldırılmaya çalışılsa da bu mevzuda düşünceli süreç devam ediyor. Birtakım acenteler firmaların hala mecburî sigorta yapma konusunda tereddütlü davrandığını sav ediyor. Öbür yandan mecburî trafik sigortasında tazminat ödeme hesaplarındaki bu iptallerin, tazminat alma süreçlerini uzatacağı halinde yorumlanıyor.

Bazı sigortacılar şirketlerin hesaplama desteğinden mahrum kalacakları, tazminat hesaplarında mahkeme yoluna gidileceği ve süreçlerin uzayacağı konusuna dikkat çekiyor. Quick Sigorta Oto Sorumluluk Koordinatörü Seyda Köksal alınan kararların sigorta şirketlerinin bedel kaybı, vefat ve sakatlık tazminatlarını hesaplama kurgusunu ortadan kaldırarak selahiyeti mahkemelere ve mahkemelerin alacağı karara bağlayacağı manasına geldiğini belirtiyor.

“Tazminat süreci mahkemelere bırakıldı”

Avukat Adil Baltaş da Zarurî Mali Mesuliyet Trafik sigortası kapsamında bulunan (araç hasarı, paha kaybı, takviyeden mahrum kalma, daima / süreksiz sakatlık, bakıcı masrafı tazminatları vb) tazminatların KTK 90. hususunun atıf yaptığı şimdiki mevzuat uyarınca trafik sigortası genel kuralları ekindeki formülasyon hesabına nazaran değil, 6098 sayılı Türk Borçlar kanunu 49. vd unsurlarına yani haksız fill kararlarına nazaran hesaplanacağını söylüyor.

Baltaş, “Burada iptal kararı ile tazminat kapsamı belirleme sürecinin formüllerden daha çok, AYM eliyle uzman ve bilhassa yargıçlara bırakıldığını söyleyebiliriz” diyor. Baltaş 2020 yılında tekrar genel kaidelere atıf yapan KTK’nın ilgili hususlarının Anayasa Mahkemesi tarafından iptalini hatırlatıyor.

“Bu halde kanunda boşluk oluşmuş, idarece yeni düzenleme yapılıncaya kadar tazminat kapsamları TBK’ya ve başka ilgili kanunlara nazaran belirlenmişti” diyen Baltaş, 2020’de verilen iptal kararı ile, sigorta şirketlerinin ödediği tazminatların arttığını, ayrıyeten ödeme yapılarak kapatılan evraklardan da önemli meblağlarda farklar ödenmek durumunda kalındığını söylüyor.

Adil Baltaş, o devirde iptal kararından sonra yapılan birinci idari düzenlemeye kadar geçen 1,5 yıllık süreçte bu durumun sigorta şirketlerinin tazminat ödeme yükünü artırdığını, dava süreçlerini uzattığını, davanın maddi külfetini artırdığını, birtakım davalarda tekrar raporlar alınmak durumunda kaldığını da ekliyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir