24 yıl çalışan ne kadar kıdem tazminatı alır 2023? 24 yıl çalışanın ihbar süresi ne kadar? 24 yıllık kıdem tazminatı ne kadar?

24 yıllık çalışanın tazminatı ne kadar? Emekçinin, 1475 sayılı İş Kanunun 14’üncü unsuruna nazaran, birebir patrona bağlı olarak en az 1 yıl çalışması ön şartı ile birlikte, işine son verilen ya da emeklilik münasebetiyle işinden ayrılmak durumunda bulunan çalışana, çalıştığı mühlete nazaran, işyerince topluca ödenen fiyat olan “kıdem tazminatı” çalışanlar tarafından araştırılan hususlar ortasında yer almaktadır. Pekala, 24 yıl çalışan ne kadar kıdem tazminatı alır, kaç TL? 24 yıl çalışanın ihbar mühleti ne kadar? Kıdem tazminatı hesapla! 24 yıllık kıdem tazminatı ne kadar?

24 YIL ÇALIŞAN NE KADAR KIDEM TAZMİNATI ALIR?

2023 Brüt Minimum Fiyat: 10.008 TL’dir. 24 yıllık taban fiyatlı bir çalışanın kıdem tazminatı 254,133.72 TL’dir.

  • İhbar Tazminatı Detayları

İhbar Müddeti: 8 Hafta

Brüt İhbar Tazminatı Fiyatı: 18,681.60 TL

Gelir Vergisi Fiyatı: 2,802.24 TL

Damga Vergisi Meblağı: 141.79 TL

Net İhbar Tazminatı Fiyatı: 15,737.57 TL

  • Kıdem Tazminatı Detayları

Kıdem Müddeti: 24 yıl 0 ay 0 gün

Brüt Kıdem Tazminatı Fiyatı: 240,219.42 TL

Damga Vergisi Fiyatı: 1,823.27 TL

Net Kıdem Tazminatı Fiyatı: 238,396.15 TL

TOPLAM NET TAZMİNAT FİYATI: 254,133.72 TL

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Herhangi bir iş kontratının kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt fiyat meblağında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan müddetler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında emekçiye ödenen fiyatın yanı sıra, kendisine tertipli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, sistemli olmak şartıyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı meblağı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sonlandırılmıştır.

KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

İşçinin, 1475 sayılı İş Kanunun 14’üncü hususuna nazaran, tıpkı patrona bağlı olarak en az 1 yıl çalışması ön şartı ile birlikte;

  • İşveren tarafından uygun niyet ve ahlak kurallarına terslik nedenleri dışındaki nedenlerle iş mukavelesinin feshedilmesi,
  • İşçi tarafından sıhhat, âlâ niyet ve ahlak kuralarına karşıtlık yahut işyerinde işin durması ve gibisi nedenlerle kontratının feshedilmesi,
  • Askerlik misyonu nedeniyle işten ayrılma,
  • Emeklilik hakkının elde edilmesi yahut bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık mühleti ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılma,
  • Kadının evlenmesi halinde 1 yıl içinde kendi isteği ile işten ayrılma,
  • İşçinin mevti,

koşullarından birinin gerçekleşmesi halinde kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLANIRKEN FİYATA HANGİ ÖDEMELER DAHİL EDİLİR?

Net fiyat, yemek yardımı, kasa tazminatı, besin yardımı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, konut yardımı, giyecek yardımı, erzak yardımı, toplumsal yardım niteliğindeki ayakkabı ya da bedeli, unvan tazminatı, aile yardımı, çocuk yardımı, temettü, havlu ve sabun yardımı (işyerinde kullanılacaksa tazminat hesabında dikkate alınmaz), taşıt yardımı, yıpranma tazminatı, nitelikli, nitelik artırımı, sıhhat yardımı, mali sorumluluk tazminatı, devamlı ödenen primler.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLANIRKEN FİYATA HANGİ ÖDEMELER DAHİL EDİLMEZ?

Yıllık müsaade fiyatı, evlenme yardımı, hafta tatili fiyatı, bayram harçlığı, hastalık yardımı, genel tatil fiyatı, doğum yardımı, vefat yardımı, müsaade harçlığı, jestiyon ödemeleri, teşvik ikramiyesi ve primleri, jübile ikramiyesi, seyahat primleri, devamlılık göstermeyen primler, fazla çalışma fiyatı, iş arama yardımı, harcırah, bir seferlik verilen ikramiyeler, iş elbisesi ve kollayıcı materyal bedelleri.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir