BAİBÜ en az 50 KPSS puanı ile personel alımına başladı. Başvurular ne zaman bitecek?

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü unsurunun (B) fıkrası uyarınca Büro Çalışanı, Paklık Vazifelisi, Takviye İşçisi, Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi, Tekniker, Teknisyen, Hemşire Sıhhat Teknikeri, Çözümleyici Sistem Programcısı ve Programcı kadrolarına işçi alımı yapacak. En az lise mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, müracaat kaidelerinden tarihine kadar merak edilen tüm ayrıntıları açıkladı. Ayrıyeten en az 50 KPSS puan koşulu aranan adayların müracaatları şahsen toplanacak.

BAŞVURU HALİ VE TARİHİ

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi işçi alımı müracaatları 23 Eylül 2022 tarihinde başlayıp 7 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar üniversitenin İşçi Daire Başkanlığına gerekli evraklar ile birlikte şahsen müracaatta bulunmaları gerekiyor.

GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

1- Tahsil dokümanı fotokopisi,

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- KPSS Sonuç Dokümanı Fotokopisi,

4- 1 adet fotoğraf,

5- Başvurulan unvanda eğitim evrakı, sertifika ve sıhhat raporu vb. istenmiş ise fotokopisi.

BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsurunda belirtilen genel koşulları taşımak ve misyona başlamasına pürüz hali bulunmamak,

2) 657 sayılı Kanunu’nun 53’üncü husus kararları gizli kalmak kaydı ile misyonunu devamlı yapmasına mani olabilecek beden yahut akıl hastalığı bulunmamak.

3) 2020 yılı KPSS (B) kümesi imtihanına girmiş olmak ve Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) kümesi KPSSP3 puanına, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) kümesi KPSSP93 puanına ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) kümesi KPSSP94 puanına sahip olmak, Tüm KPSS puan çeşitlerinden 50 ve üzeri puan almış olmak.

4) Başvurulacak unvanın aranan nitelikler ile Genel ve Özel Kural olarak belirtilen kaideleri birlikte taşıyor olmak,

5) İlan edilen unvanlarda aranan niteliklerdeki; özel güvenlik vazifelisi kimlik kartı, şoför dokümanı, sertifika vb. öteki evraklara ilan müracaat tarihinin son günü prestijiyle sahip olmak.

6) Erkek adaylar için Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelemiş olmak,

7) Müracaat Tarihinin son günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.

8) Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak,

9) Çeşitli KHK ile kamu vazifesinden çıkarılanlar müracaatta bulunamaz.

10) “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar”ın Yine İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci hususunun (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli işçinin, hizmet kontratı asıllarına karşıt hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelesinin feshedilmesi yahut kontrat periyodu içinde mukaveleyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının kontratlı işçi durumlarında tekrar istihdam edilemez.” kararına karşıt durumu olmamak.

11) Adaylarla atanmaya hak kazanmaları halinde hizmet kontratı yapılacak olup kontratta belirtilen kaideleri yerine getirmeyen adayların kontratları 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

12) “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” ve “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” mucibince mukavele yapmaya hak kazanan adaylar hakkında ilgisine nazaran güvenlik soruşturması yahut arşiv araştırması yapılacak olup sonucuna istinaden süreç yürütülecektir.

13) Başvuran adaylar Üniversitenin tüm yerleşkelerinde muhtaçlık bulunan ünitelerinde ve ilçelerinde görevlendirilecektir.

14) Deneyim istenilen konumlar için meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi yahut özel kuruluşlardan müracaat tarihleri içerisinde alınmış iş tecrübe evrakı ıslak imzalı olarak eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan kare kodlu dokümanlar kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile deneyim istenilen konumun uyumlu olması gerekir.

RESMİ İLAN METNİNE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir